วัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป์
(2182207)

 This course requires an enrolment key

ศึกษา ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ และเทคนิคทางทัศนศิลป์แบบดั้งเดิม และการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ เน้นคุณสมบัติเฉพาะวัสดุ เทคนิค และการสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม

This course requires an enrolment key