การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้
(31564721)

 This course requires an enrolment key

แนวคิด ลักษณะของสังคมสารสนเทศความสำคัญของสารสนเทศ รากฐานของการพัฒนาสารสนเทศ ความสัมพันธ์ของการสื่อสารและสารสนเทศ ทฤษฎีระบบ ระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารกับความต้องการสารสนเทศในการตัดสินใจ

This course requires an enrolment key