Picture of Admin EL-YRU
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา e-Learning
by Admin EL-YRU - Friday, 19 September 2008, 12:05 PM
 

International e-learning conference

ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านอีเลิร์นนิ่งระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2551 ณ อิมแพค อาคาร 9 เมืองทองธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)