ข่าวและประกาศ


DiscussionStarted byRepliesLast post
ประกาศ การใช้งานระบบ YRU e-Learning ระบบเก่า ARITC-EduT-AdMin. นายธนภัทร นาคิน Admin 0 นายธนภัทร นาคิน Admin
Thu, 3 Jul 2014, 12:15 PM
ขอเชิญ นักศึกษาและผู้สนใจหลักสูตรด้าน ICT ตอบแบบสอบถาม Picture of นายซุลกิฟลี ยิ่งทา Admin นายซุลกิฟลี ยิ่งทา Admin 0 นายซุลกิฟลี ยิ่งทา Admin
Tue, 12 Jun 2012, 02:39 PM
การเพิ่มชื่อนักศึกษาในรายวิชาที่สอน ARITC-EduT-AdMin. นายธนภัทร นาคิน Admin 0 นายธนภัทร นาคิน Admin
Wed, 23 Feb 2011, 12:00 PM
แนะนำฐานข้อมูลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Sun, 24 Jan 2010, 01:06 PM
บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ฟรี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Mon, 16 Nov 2009, 09:26 AM
ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบ EL-YRU Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Thu, 24 Sep 2009, 07:30 PM
หลักสูตรฝึกอบรมทางไกลรูปแบบออนไลน์ Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Mon, 3 Aug 2009, 10:06 AM
ขอความร่วมมือแก้ไขชื่อ-สกุลในประวัติผู้สอน Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Sun, 2 Aug 2009, 12:00 PM
กรณีผู้สอนและผู้เรียนมีปัญหาการใช้ระบบ EL-YRU Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Sat, 18 Jul 2009, 03:23 PM
แนะนำ e-Training หลักสูตร การออกแบบผลิตและพัฒนา e-Learning Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Mon, 6 Apr 2009, 12:11 PM
ขอเชิญคณาจารย์ผู้สอนในระบบ EL-YRU และผู้สนใจเข้าอบรม e-Learning Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Wed, 18 Mar 2009, 04:35 PM
แจ้งให้คณาจารย์ที่สอนในระบบ e-Learning YRU สำรองข้อมูลรายวิชา Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Thu, 29 Jan 2009, 10:53 PM
ขอเชิญอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษาการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Fri, 5 Dec 2008, 08:56 AM
ขอเชิญคณาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการอีเลิร์นนิ่งและ Ellis Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Sun, 30 Nov 2008, 09:48 AM
สมาคมอีเลิร์นนิ่งไทยขอเชิญอบรมเรื่อง SCORM Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Sat, 29 Nov 2008, 04:40 PM
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา e-Learning Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Fri, 19 Sep 2008, 12:05 PM
ผลการประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิง Picture of นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล 0 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Thu, 28 Aug 2008, 10:11 AM
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2551 Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Thu, 5 Jun 2008, 04:15 PM
ขอเชิญคณาจารย์ มรย.สมัครเป็นผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Sun, 12 Aug 2007, 05:51 PM
ขอเชิญนักศักษาเข้าอบรม Mambo CMS ในพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Fri, 3 Aug 2007, 05:51 PM
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบ e-Learning YRU Picture of Admin EL-YRU Admin EL-YRU 0 Admin EL-YRU
Fri, 27 Jul 2007, 07:27 AM