แหล่งเีรียนรู้เพิ่มเติม
 • คอร์สแวร์ (Courseware)
  • http://ocw.mit.edu/รายวิชาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย MIT
 • สารานุกรมออนไลน์และแหล่งเรียนรู้ยุค Web 2.0
  • http://th.wikipedia.org สารานุกรมออนไลน์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด
  • http://en.wikipedia.org สารานุกรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

เครื่องมือ และแหล่ง Download

 • Download เครื่องมือสำหรับเรียนในระบบ e-Learning
  • Firefox 3 ซอฟต์แวร์เปิดเว็บ (Web Browser) ประสิทธิภาพสูง ที่เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า
  • Google Chrome ซอฟต์แวร์ Web Browser ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงของ Google 
 • เครื่องมือสืบค้น (Search Engine)
 • เว็บล็อก (Web Blogs) บันทึก/เว็บไซต์ส่วนตัว/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • เว็บอีเมลฟรี (Web Mail)


Last modified: Wednesday, 29 April 2009, 11:44 AM