คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าแรกSkip ประเภทของรายวิชาSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 30 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip Site Stats

Site Stats

รายวิชาที่มีอยู่: 82
สมาชิก: 2614
สมาชิกปัจจุบัน: 0 (last 30 days)
Teachers: 38

เว็บไซต์ http://e-learning.yru.ac.th/eres
โครงการจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

"The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn"

"คนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 จะไม่ใช่คนที่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ แต่หมายถึงคนที่ไม่สามารถเรียนรู้ ไม่อยากเรียน และไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้" จากคำกล่าวของ Alvin Toffler, นักอนาคตนิยมชาวอเมริกัน [read more...]ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture of Admin STA-e-Learning
ปัญหาฐานข้อมูลในระบบอีเลิร์นนิ่ง
โดย Admin STA-e-Learning - Sunday, 9 February 2014, 09:52AM
 

เรียน คณาจารย์และนักศึกษา

ด้วยระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีปัญหาเนื่องจากฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ พื้นที่จำกัดในเครื่องแม่ข่าย จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าระบบได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาประการใดโปรดแจ้งอีเมลมาที่ sirichai.nbr@gmail.com, sirichai.nbr@yru.ac.th หรือ rattanaporn.s@yru.ac.th หรือติดต่อที่ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT (http://elearning.yru.ac.th) อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6 ทั้งนี้ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

(แก้ไขโดย อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน - Sunday, 9 February 2014, 07:58AM)

Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
แนะนำ YRU Tube วิดีโอออนดีมานต์สำหรับการเรียนการสอน
 


แนะนำ YRU Tube วิดีโอออนดีมานด์ แหล่งเรียนรู้ประเภทวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน สื่อเสริมในระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีสื่อเรียนรู้ประเภทวิดีทัศน์ของคณาจารย์จากคณะต่างๆ รวมทั้งวิดีทัศน์เหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายะลา จำแนกตามเหตุการณ์ประจำปี เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานขององค์กรอีกแหล่งหนึ่งที่สำคัญ นอกจากการเผยแพร่ผ่าน Youtube YRU Channel ของมหาวิทยาลัย

Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกคน
 


ประเภทของรายวิชา

กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป2
ภาควิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา11

สาขาวิชาเคมี5

สาขาวิชาจุลชีววิทยา2

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป2

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย10

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ15

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ. 5 ปี)3

สาขาวิชาสุขศึกษา5

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม4
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร3
บัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมก้บการพัฒนา2

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต1

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.เอก)1
การจัดการความรู้และการวิจัย2

เว็บไซต์ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
e-mail: sirichai.nbr@gmail.com หรือ
sirichai.nbr@yru.ac.th
Tel: 084-1968099
ห้องทำงาน: อาคาร 6 ห้อง 305,
สำนักงานคณะวิทย์ฯ อาคาร 5 ชั้น 2


YRU-Tube

Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

 • 9Feb, 09:52
  Admin STA-e-Learning
  ปัญหาฐานข้อมูลในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพิ่มเติม...
 • 16Aug, 09:11
  อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
  แนะนำ YRU Tube วิดีโอออนดีมานต์สำหรับการเรียนการสอน เพิ่มเติม...
 • 25May, 23:46
  อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกคน เพิ่มเติม...
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Sunday, 24 March 2019, 09:35PM
Table 'elyru_eres.mdl_log' doesn't exist

SELECT DISTINCT u.id, u.firstname, u.lastname, l.time FROM mdl_user u, mdl_role_assignments ra, mdl_log l WHERE l.time > '1553438100' AND l.course = '1' AND l.module = 'course' AND l.action = 'enrol' AND CAST(l.info AS SIGNED) = u.id AND u.id = ra.userid AND ra.contextid IN (2,1) ORDER BY l.time ASC
 • line 686 of lib/dmllib.php: call to debugging()
 • line 966 of lib/dmllib.php: call to get_recordset_sql()
 • line 555 of lib/deprecatedlib.php: call to get_records_sql()
 • line 867 of course/lib.php: call to get_recent_enrolments()
 • line 27 of blocks/recent_activity/block_recent_activity.php: call to print_recent_activity()
 • line 317 of blocks/moodleblock.class.php: call to block_recent_activity->get_content()
 • line 341 of blocks/moodleblock.class.php: call to block_base->is_empty()
 • line 341 of lib/blocklib.php: call to block_base->_print_block()
 • line 270 of index.php: call to blocks_print_group()
Table 'elyru_eres.mdl_log' doesn't exist

SELECT * FROM mdl_log WHERE time > 1553438100 AND course = 1 AND module = 'course' AND (action = 'add mod' OR action = 'update mod' OR action = 'delete mod') ORDER BY id ASC
 • line 686 of lib/dmllib.php: call to debugging()
 • line 609 of lib/dmllib.php: call to get_recordset_sql()
 • line 930 of lib/dmllib.php: call to get_recordset_select()
 • line 891 of course/lib.php: call to get_records_select()
 • line 27 of blocks/recent_activity/block_recent_activity.php: call to print_recent_activity()
 • line 317 of blocks/moodleblock.class.php: call to block_recent_activity->get_content()
 • line 341 of blocks/moodleblock.class.php: call to block_base->is_empty()
 • line 341 of lib/blocklib.php: call to block_base->_print_block()
 • line 270 of index.php: call to blocks_print_group()

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 วันนี้ Tuesday, 26 March 26 27 28 29 30
31       
Skip เรื่องและบทความน่าสนใจ